Sveriges vanligaste dödsorsaker Dödsfall per år: 88899